Радіаційна ситуація

Радіаційна безпека: ризики для населення та навколишнього середовища Кіровоградщини


Загальна радіаційна ситуація в Кіровоградській області характеризується наявністю складного поєднання різноманітних джерел опромінення людини, які діють одночасно: індустріальні, медичні, а також аварійні та техногенно-підсилені природні.

На даний час владою ведеться дуже чітко спланована інформаційна кампанія серед населення про те, наскільки важливо для економічного розвитку регіону побудова заводу з виготовлення ТВЕЛів в Кіровоградській області, а також розширення видобутку урану «екологічно чистим», «безпечним» способом. Але ніхто не говорить про наслідки для здоров’я людей, замовчуються питання забруднення ґрунтових вод і ґрунтів. Стверджують, що видобувна галузь є провідною та бюджетоутворювальною, і відіграватиме надалі ключову роль в економіці області. Так і справді могло б бути, але влада відверто лукавить, адже підприємства зареєстровані в Дніпропетровській області, тож бюджетоутворювальний процес вони будуть нести саме цій області. Кіровоградщині ж достанеться весь “букет” екологічних проблем, а також проблеми зі здоров’ям населення.

ГО «ФЛОРА» веде планомірну роботу по інформуванню населення про небезпеку впливу іонізуючого випромінювання на стан здоров’я людей, про наслідки розвитку так званих «екологічно-безпечних» урановидобувних технологій.

Завдання які ставить перед собою ГО «ФЛОРА»:

  • проведення широкої інформаційної компанії серед населення про превентивні заходи щодо зменшення впливу діяльності атомної енергетики на здоров’я населення.
  • Проведення «адвокасі» кампанії з захисту інтересів територій, де розташовані екологічно небезпечні об’єкти урановидобувної промисловості Кіровоградській області.

    Наші успішні кроки в радіаційному напрямку:
  • Придбано дозиметр та проведено більш ніж 50 вимірів;
  • Розроблена методологія дослідження щодо визначення негативного впливу від уранодобувної промисловості та природних факторів на навколишнє середовище і здоров’я людей в Кіровоградській області;
  • Створено понад 5 аналітичних матеріалів.