Аналітика

Дослідження “Практики поводження з медичними відходами серед населення та малих медичних підприємств (Кіровоградська та Запорізька область)”. Дослідження вказує на необхідність подальших заходів для розвитку екологічно дружних підходів до управління медичними відходами та забезпечення безпеки як для здоров’я  населення, так і для довкілля. Результати цього дослідження можуть бути використані для розробки  рекомендацій та стратегій, спрямованих на поліпшення ситуації в управлінні медичними відходами в  досліджуваних регіонах і, можливо, в інших областях України.  

Аналітична записка “Стан та перспективи управління промисловими відходами та викидами на регіональному рівні (на прикладі Кіровоградської та Харківської областей)”. Запропоноване аналітичне дослідження було здійснено шляхом партнерства громадських організацій «Флора» та «Нова Енергія». Спільна робота щодо вивчення сучасного стану поводження з промисловими відходами була розпочата в мирні часи. В Харківській області активно розвивалась промисловість та наукова діяльність, у Кіровоградській області набирали обертів ініціативи з розвитку видобувних підприємств. Однак 24 лютого 2022 року все змінилось. Разом з тим ми розуміємо, що мине час, і кожній області, як і Україні в цілому, доведеться вибудовувати нову країну, нову економіку та нову промисловість. Саме для того, щоб не повторити помилки, що мали місце у сфері поводження з промисловими відходами при розбудові вже нової держави, ми пропонуємо вам це аналітичне дослідження. Окрім того, підтримуючи прагнення України інтегруватись у європейське співтовариство, ми пропонуємо детальний огляд міжнародного законодавства у цій сфері, для його врахування у вітчизняному нормоутворенні.

Дослідження “Профіль Бобринецької міської територіальної громади в контексті водної безпеки”. Метою нашого дослідження стала розробка рекомендацій для диверсифікації джерел водозабезпечення жителів Бобринецької громади в умовах особливої вразливості заради збереження екологічного стану водойм та об’єктів водопостачання. Предмет дослідження: система централізованого водопостачання та децентралізовані
водні об’єкти, що використовується жителями Бобринецької
громади.
Команда ГО «Флора» провела плідну роботу з розв’язання Бобринецької водної проблеми й в результаті, ми підготували дослідження з висновками та рекомендаціями.

Дослідження «Небезпечний сусід – Інгульська шахта» складається з двох компонентів: дослідження впливу шахти на навколишнє середовище та порушення норм природоохоронного законодавства, а також аналіз економічної складової функціонування шахти. Результати цього дослідження є важливим аргументом для зміни ставлення місцевих жителів, які сприймають наявність шахти на їх території, як одну з сильних сторін громади, джерелом податкових надходжень, найбільшим роботодавцем, надійним постачальником питної води, хоча це фактично не відповідає дійсності. Водночас шахта «Інгульська» має багаторічну практику порушення норм природоохоронного законодавства, зокрема, порушення вимог щодо поводження з відходами, порушення порядку здійснення викидів, нераціональне використання водних ресурсів; перевищення затверджених концентрацій забруднюючих речовин по скиду у водний об’єкт тощо. Детальніше у дослідженні.
ENGLISH VERSION.

Дослідження Стан та перспективи управління промисловими відходами та викидами на регіональному рівні (на прикладі Кіровоградської та Харківської області). В ході дослідження були проаналізовані чинні програмні документи стратегічного та екологічного спрямування обласного рівня. Метою аналізу було визначення стану нормативно-правового та ресурсно-фінансового забезпечення сфери утворення та поводження з промисловими відходами, а також наявність корупційних ризиків.

Порадник “Щодо дорожньої карти управління водними ресурсами територіальної громади”.
Водопостачання є центральною ланкою економічного та соціального розвитку: воно має життєво важливе значення для підтримки здоров’я, вирощування продуктів харчування, виробництва енергії, раціонального природокористування, економічного розвитку та створення нових робочих місць. За запасами доступних для використання водних ресурсів Україна належить до малозабезпечених. За цим показником Україна перебуває на 111 місці серед 152 країн світу, а серед 20 європейських країн посідає 17 місце. Та тепер все у наших руках, тепер Ви можете налагодити систему водної безпеки у громаді. Як це зробити? – читайте у нашому пораднику.

Дослідження “Зміни ландашафтів центральної України та їх вплив на водні ресурси”.
У природі все взаємозалежне. Тому порушення однієї природної ланки призводить до ефекту доміно. Занепад однієї ланки неодмінно зачепить іншу. Україна — край чорноземів, які славляться по всьому світу. Але це не означає, що ми не маємо проблем у цій галузі. А зміни в ландшафтах та проблеми, які здавалося б стосуються лише ґрунтів тягнуть за собою серйозні наслідки для водних ресурсів. Проблема «водного питання» особливо актуальна для Кропивницького та  Кіровоградської області в цілому, вже зараз йдуть пошуки альтернативних джерел водопостачання, щоб ми з вами не залишилися у скрутному становищі вже у найближчому часі.  Тому якщо екологи, гідрологи і ґрунтознавці не скажуть свого слова як фахівці, або до їх слів не прислухаємось ми, то недалекий час, коли Україна буде залежною від водопостачання з інших країн.
Тим часом нагальною темою залишаються злочини РФ проти екології. Безперечно, що зараз екологія особливо на часі, адже навколишнє середовище потерпає кожного дня.
Детальніше у дослідженні.

Дослідження “Радіаційна безпека та екологічний вплив уранових виробництв в Україні”.
Україна входить в перші «десятки» світу за запасами урану і його виробництвом та має розвинену атомну енергетичну галузь з 15 ядерними реакторами на 4 АЕС, для яких уран є основним ядерним паливом. Поточний воєнний стан, російські терористичні акти на  об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держав та на додачу — майже щоденні обстріли ЗАЕС — усе це як ніколи актуалізують питання ядерної і радіаційної безпеки. Детальніше у дослідженні.

Дослідження “Водопостачання та водна безпека у контексті російської агресії”.
Сьогодні світ стоїть на порозі водної драми: близько 2 млрд. людей у світі позбавлені доступу до безпечної питної води. Більшість із них живе в уразливих регіонах світу, де часто відбуваються конфлікти як громадянські, так і військові. В умовах сучасних збройних конфліктів та військових операцій водні ресурси та споруди дедалі частіше стають мішенями нападів або самі використовуються як засоби ведення війни. Читайте детальні у дослідженні.

Research “Water supply and water security in the context of Russian aggression”.

Стаття “Українські водні питання в умовах воєнного стану”.


Аналітичний звіт «Радіаційно безпечна Кіровоградщина» підготовлено за результатами аналізу сучасного стану системи радіаційної безпеки Кіровоградської області. Для отримання інформації були використані дані, отримані з відкритих джерел, відповідей на інформаційні запити, а також експертні висновки і результати лабораторних і соціологічних досліджень. У звіті представлено матеріал з результатів релевантних наукових досліджень, здійснених у вітчизняних та іноземних наукових інституціях, наведено приклади функціонування окремих елементів системи радіаційного та радонового захисту населення деяких розвинених країн. Спираючись на отримані дані, автори наводять перелік рекомендацій, які варто врахувати при модернізації системи захисту від надмірного іонізуючого випромінювання населення Кіровоградської області.
Даний звіт буде корисним керівникам структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації, співробітникам органів місцевого самоврядування, працівникам інституцій, дотичних до питань протидії радіаційному забрудненню, науковцям, журналістам та громадським активістам.

Analytical report “Radiation safe Kirovohrad region”.

Громадська оцінка «Рейтинг доброчесності, відкритості та екологічності видобувних підприємств Кіровоградської області», є першою спробою незалежного оцінювання роботи суб’єктів, що здійснюють видобуток корисних копалин на території Кіровоградської області.

В ході дослідження, громадській оцінці було піддано окремі сфери діяльності видобувних підприємств, що діють в Кіровоградській області.

А саме:

  1. інформаційна діяльність;
  2. діяльність, що призводить до забруднення навколишнього середовища;
  3. впровадження заходів з захисту та відновленню навколишнього середовища;
  4. фінансова діяльність;
  5. антикорупційна діяльність та запобігання конфлікту інтересів;
  6. деякі компоненти соціальної відповідальності.

ЗВІТ