Медичні відходи в Україні: Категорії та законодавство щодо безпечного поводження

медичні відходи

Одним із важливих аспектів управління медичними відходами є їх класифікація на різні категорії. Це допомагає визначити правила та процедури для кожного типу відходу з метою безпечної утилізації. Найпоширеніші категорії медичних відходів включають наступні:

Категорія А — це епідемічно безпечні медичні відходи (біле чи зелене маркування). До цієї категорії належать:
– відходи, що не контактували з біологічними рідинами пацієнтів;
– побутові (тверді, великогабаритні, ремонтні) відходи. Сюди відносяться меблі, інвентар, несправне або застріле медичне та лабораторне обладнання, що не містить токсичних елементів;
– харчові відходи. Харчові відходи збирають окремо від інших, в багаторазових посудинах чи одноразових пакетах, які встановлюються в буфетах лікарнь. Строк зберігання — до кінця зміни. Далі їх переносять у приміщення зі сміттєзбірником (строк зберігання в умовах відділення не більше 24 годин), а потім транспортують до місця тимчасового зберігання на території лікарні.

Категорія В — епідемічно небезпечні медичні відходи (червоне маркування). Це — інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які контактували з біологічним середовищем інфікованого матеріалу. До них належать:
– використані медичні інструменти (гострі предмети: голки, шприци, скальпелі та їх леза,предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд тощо);
– предмети, забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами;
– органічні медичні відходи хворих (органи, тканини, частини тіла тощо)
– відходи, що утворилися внаслідок діяльності медичних лабораторій;
– мокротиння пацієнтів при підозрі або наявності збудників туберкульозу;
– харчові відходи (за наявності у відділенні хворого з потенційно небезпечним інфекційним захворюванням чи підозри у цьому)
Медичний персонал має обов’язково знезаражувати (дезінфікувати) зазначені відходи у місцях їх утворення.

Категорія С— відходи, що становлять хімічну загрозу (жовте маркування). До них відносяться:
– предмети, що містять ртуть;
– елементи живлення;
– лампи освітлення;
– прилади із вмістом важких металів.
Для зберігання таких медичних відходів виділяють спеціальне приміщення за межами відділення, обмежуючи доступ до нього інших осіб.

Категорія D — відходи, утворені в результаті використання радіоізотопів. Усі матеріали, які утворилися в результаті використання радіоізотопів у медичних цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують рівні норм радіаційної безпеки, належать до цієї категорії. При зборі, зберіганні, транспортуванні медичних відходів категорії D потрібно дотримуватися вимог законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами та норм радіаційної безпеки.

Законодавство України регулює поводження з медичними відходами з метою забезпечення безпеки та екологічності. Найважливішими нормативно-правовими актами є:

  1. Закон України “Про відходи”: Цей закон встановлює загальні принципи управління відходами в Україні, включаючи медичні відходи. Він визначає правила їх збору, транспортування, зберігання, утилізації та моніторингу.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку відходів, які відносяться до небезпечних”: Ця постанова містить перелік відходів, які класифікуються як небезпечні, у тому числі медичні відходи, та встановлює правила їх обробки та утилізації.
  3. Державний санітарний норматив “Поводження з медичними відходами”: Цей норматив визначає вимоги щодо збору, сортування, упаковки, зберігання та утилізації медичних відходів. Він також встановлює процедури для запобігання випадковим травмам та захисту персоналу, який займається утилізацією відходів.

Згідно з цим законодавством, медичні установи зобов’язані мати власну систему управління медичними відходами, включаючи розробку плану утилізації, навчання персоналу, забезпечення належних контейнерів для збору та маркування відходів, а також співпрацювати з уповноваженими установами з утилізації відходів.

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби та екологічної інспекції виконують контроль за дотриманням законодавства щодо поводження з медичними відходами. За порушення встановлених правил можуть бути застосовані адміністративні штрафи або інші санкції.

У багатьох містах існують спеціальні пункти прийому медичних відходів, які приймають ці матеріали для подальшої обробки та утилізації. Ці пункти дотримуються встановлених правил та норм, що гарантує безпечну обробку медичних відходів. Для знаходження таких пунктів у вашому місті, можна звернутися до місцевої медичної адміністрації, міської ради або департаменту охорони здоров’я.

Піклуйтеся про себе та про своє довкілля!

*Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом “Відродження” за фінансової підтримки Швеції.