Підтримати нашу організацію донатом

donation currency
Donation amount
100
300
500
1000
Payment method
Банківська карта (₴)
Your data
Enter your name
Made with Leyka

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЛОРА", в мережі Інтернет:
https://flora.kr.ua/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЛОРА" (код ЄДРПОУ 24716884), в особі виконавчого директора Шестакової Л.В., що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов'язки Організації:

5.1. Організація має право:
– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
- Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов'язана:
– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:
– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

7. Місце проведення публічного збору коштів:
Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

8. Термін збору коштів:
Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

9. Порядок використання благодійних пожертвувань:
Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

13. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

 

 

I agree with Terms of the donation service
Awaiting for the safe payment page redirection...

*Всі зібрані кошти Громадська організація “Флора” буде використовувати на фінансування поточних проєктів та завдань організації. Про напрямки діяльності можна дізнатись на сторінці https://flora.kr.ua/.
Термін збору 1 рік. Орієнтовна сума збору 1 000 000 грн.

Надсилаючи свою благодіййну пожертву, Ви погоджуєтесь з тим, що з метою ефективного використання коштів, отриманих від благодійників, ГО “Флора в праві перерозподілити допомогу для більш ефективного використання коштів.

Роблячи благодійний внесок, благодійник погоджується на те що сума пожертвування не підлягає поверненню.