Структура ГО «ФЛОРА»

Правління ГО «Флора» є керівним органом  у період між засіданням Конференції, підзвітний йому і здійснює діяльність на постійній основі.

. Засідання правління  ГО «Флора» встановлює час та місце засідання. Засідання скликається по мірі необхідності, не рідше одного разу у квартал. керує всією діяльністю ГО «Флора»;

  • організовує проведення заходів у відповідності зі статутними цілями та завданнями ГО «Флора»;
  • сприяє матеріально-технічному та іншому забезпеченню ГО «Флора»;
  • представляє інтереси та захищає права членів ГО «Флора» в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових інстанціях;
  • розробляє методичні та техніко-нормативні матеріали і забезпечує ними осередки та членів ГО «Флора»;
  • визначає посадові обов’язки та розмір винагороди, особам, яким проводиться оплата;
  • встановлює порядок тимчасового користування майном ГО «Флора», приймає рішення про придбання, розподіл власності ГО «Флора»;
  • визначає порядок ведення діловодства та організації обліку звітності по формам у порядку встановленому діючим законодавством;

Діяльністю ГО «Флора»  у період між засіданням правління  проводить безпосередньо виконавчий директор ГО «Флора», який призначається правлінням  ГО «Флора». Виконавчий директор ГО «Флора»   організовує діяльність ГО «Флора»;

— забезпечує виконання рішень Конференції, Правління  та Ревізійної комісії ГО «Флора»;

— представляє без доручення ГО «Флора» у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, комерційними громадами з партнерами та третіми особами;

— приймає на роботу та знімає з посади співробітників апарату ГО «Флора», заключає трудові угоди;

— керує оперативно коштами ГО «Флора», заключає угоди та підписує договори, видає доручення, відкриває банківські рахунки, підписує інші фінансові документи;

— видає розпорядження, накази, обов’язкові для виконання співробітниками ГО «Флора»;

— розглядає питання виконання рішень Конференції, правління  ГО «Флора».

   Контроль фінансово-економічної діяльності ГО «Флора», осередків здійснюється Ревізійною комісією, яку  вибирають на Конференції на 3-ти річний термін. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Ради ГО «Флора». Члени Ревізійної комісії можуть  приймати участь у засіданнях правління  ГО «Флора» з правом голосу.

Ревізійна комісія вправі вимагати від правління  ГО «Флора» та  виконавчого директора ГО «Флора», та співробітників ГО «Флора» надання необхідних документів, даних про їх діяльність за конкретний період, Ревізійна комісія вправі ознайомитися з усіма актами, документами, які відносяться до діяльності ГО «Флора».

Перевірка здійснюється не рідше одного разу протягом року.

Результати періодично здійснюваних Ревізійною комісією контрольних перевірок за додержанням Статуту та перевірки фінансово-економічних документів представляються у формі звіту Конференції та  правлінню ГО «Флора».

Добавить комментарий