| ОВД

23 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”. Цим законом Україна відмовилася від радянської моделі оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – державної екологічної експертизи – і перенесла у національне правове поле стандарти європейської моделі оцінки впливу на довкілля, закріплені у Директиві 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (із змінами 2014 року).

Згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної у другому та третьому пунктах статті 3 Закону.

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля 

2) проведення громадського обговорення

3) аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 цієї частини;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Вже на стадії планування суб’єкт господарювання повідомляє громаду та органи влади про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, шляхом оприлюднення Повідомлення у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля – http://eia.menr.gov.ua/

У Повідомленні буде зазначено хто, що і де планує будувати, які потенційні впливи такої діяльності на довкілля, а також планований обсяг і деталізацію звіту з ОВД. У ньому також буде вказано, яким чином громада може висловитися щодо планованої діяльності вже на цьому ранньому етапі. Реєстр є основним місцем накопичення усієї інформації про плановану діяльність, що проходить процедуру ОВД. Реєстр веде Міністерство екології та природних ресурсів України. 

З дня офіційного оприлюднення Оголошення та надання громадськості доступу до звіту з ОВД для ознайомлення розпочинається Громадське обговорення, яке відбувається у формі громадських слухань, а також у формі збору письмових коментарів протягом строку громадського обговорення (від 25 до 35 робочих днів). Громадськість має право подавати будь-які коментарі, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтовувати.

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України.

Організатор громадських слухань:

  • проводить громадські слухання відповідно до закону;
  • реєструє учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації учасників;
  • реєструє виступи учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації виступів;
  • забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію ходу громадських слухань;
  • здійснює головування під час громадських слухань;
  • готує протокол громадських слухань.

Висновок з ОВД є обов’язковим для виконання і враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності.

У Висновку визначають вимоги до роботи планованого об’єкта, зокрема, встановлюються вимоги до використання території та природних ресурсів, вимоги щодо охорони довкілля та заходи запобігання надзвичайним ситуаціям. Додатково підприємство може бути зобов’язане проводити компенсаційні заходи, додаткову оцінку впливу на навколишнє середовище та організувати післяпроектний моніторинг.

Висновок видається протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. Рішення про впровадження планованої діяльності має бути прийнято протягом 5 років з часу видання Висновку, інакше він втратить чинність.

Звіт з ОВД, звіт про громадське обговорення та висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності.

Висновок має містити екологічні умови, яких необхідно буде дотримуватись протягом всього строку діяльності.

Використані джерела:

  1. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” 2059-VIII 
  2. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля Постанова КМУ № 989 
  3. Оцінка впливу на довкілля: можливості для громадськості. МБО “Екологія-Право-Людина”