Наші Видання

За роки праці експертами та  фахівцями  ГО «Флора» була зібрана та проаналізована  інформація щодо доступу до інформації про діяльність органів влади;  були проведені  численні  дослідження, в результаті яких були створені та випущені порадники/посібники для батьків та дітей, які містять багато цікавої правової допомоги; підготовлені  та випущені методичні  матеріали  для роботи з дітьми та звіти про дотримання прав дітей.
На цій сторінці Ви зможете більш детально ознайомитись з нашими виданнями:

1. Цей звіт підготовлено за результатами аналізу ефективності реалізації Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2009 –2013 роки.

В звіті представлено методологію, інструментарій, результати проведеного дослідження.

Даний звіт буде корисним керівникам виконавчих органів влади, депутатам, державним службовцям, представникам органів місцевого самоврядування, громадським діячам, журналістам та науковцям.АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами аналізу Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2009-2013 роки.

2. У вересні 2018 року за результатами громадського моніторингу рівня доступу до інформації про реалізацію регіональної «Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2014-2018 роки» активістами організації підготовлено відповідний звіт.

3. В даному звіті Ви зможете не тільки ознайомитися з загальною ситуацією  щодо доступу до інформації в державі, але й побачити: результати дослідження даного питання в динаміці; чи намітилась за останні роки тенденція в бік більшої інформаційної відкритості органів державної влади та місцевого самоуправління; основні причини та фактори порушення права на доступ до інформації.

 Громадська оцінка «Рейтинг доброчесності, відкритості та екологічності видобувних підприємств

Кіровоградської області», є першою спробою незалежного оцінювання роботи суб’єктів, що здійснюють

видобуток корисних копалин на території Кіровоградської області.

В ході дослідження, громадській оцінці було піддано окремі сфери діяльності видобувних підпри-

ємств, що діють в Кіровоградській області. А саме: а) інформаційна діяльність; б) діяльність, що призво-

дить до забруднення навколишнього середовища; в) впровадження заходів по захисту та відновленню

навколишнього середовища; г) фінансова діяльність; д) антикорупційна діяльність та запобігання кон-

флікту інтересів; є) деякі компоненти соціальної відповідальності.

Аналітичний звіт «Радіаційно безпечна Кіровоградщина» підготовлено за результатами аналізу сучасного стану системи радіаційної

безпеки Кіровоградської області. Для отримання інформації були використані дані, отримані з

відкритих джерел, відповідей на інформаційні запити, а також експертні висновки і результати

лабораторних і соціологічних досліджень. У звіті представлено матеріал з результатів релевантних

наукових досліджень, здійснених у вітчизняних та іноземних наукових інституціях, наведено приклади

функціонування окремих елементів системи радіаційного та радонового захисту населення деяких

розвинених країн. Спираючись на отримані дані, автори наводять перелік рекомендацій, які варто

врахувати при модернізації системи захисту від надмірного іонізуючого випромінювання населення

Кіровоградської області.

Даний звіт буде корисним керівникам структурних підрозділів Кіровоградської обласної державної

адміністрації, співробітникам органів місцевого самоврядування, працівникам інституцій, дотичних

до питань протидії радіаційному забрудненню, науковцям, журналістам та громадським активістам.

Добавить комментарий